Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ออกประเมินภาษีบำรุงท้องที่หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ออกประเมินภาษีบำรุงท้องที่หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก

[ 23-11-2560 ] Hits:0

ร่วมกันทำความสะอาด ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

ร่วมกันทำความสะอาด ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

[ 23-11-2560 ] Hits:0

 เจ้าหน้าที่กองคลังฯ ออกประเมินภาษีบำรุงท้องที่หมู่ 12 บ้านหนองฝาง

เจ้าหน้าที่กองคลังฯ ออกประเมินภาษีบำรุงท้องที่หมู่ 12 บ้านหนองฝาง

[ 17-11-2560 ] Hits:1

 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ รายงานเกิดเหตุไฟไหม้ทุ่งนา ม.13 บ้านลิ้นไม้

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ รายงานเกิดเหตุไฟไหม้ทุ่งน…

[ 17-11-2560 ] Hits:1

 อัญเชิญส่งมอบ “ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี” ประจำปี 2559 คืนให้กับเทศบาลตำบลนาส่วง

อัญเชิญส่งมอบ “ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัคร…

[ 16-10-2560 ] Hits:5

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

[ 16-10-2560 ] Hits:9

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ตระกร้าพลาสติกสาน

ตระกร้าพลาสติกสาน

บั้งไฟเล็กบ้านคำลือ

บั้งไฟเล็กบ้านคำลือ

อ่างบัวหินล้าง บ้านสร้างเม็ก

อ่างบัวหินล้าง บ้านสร้างเม็ก

 
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา

โรงเรียนบ้านโนนแดง

โรงเรียนบ้านโนนแดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่

 
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์