ระบบแจ้งรองรับและชำรุดเสียหายและขอเปลี่ยนถังใบใหม่

     

     "ขอรับบริการออนไลน์แจ้งรองรับและชำรุดเสียหายและขอเปลี่ยนถังใบใหม่" เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

     ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

     1.) คลิกเมนู e-Service แล้วเลือกเมนู ระบบแจ้งรองรับและชำรุดเสียหายและขอเปลี่ยนถังใบใหม่ เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์

     2.) กรอก ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้งความประสงค์,หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน,หมายเลขโทรศัพท์ ,E-mail ,จำนวนถังที่ต้องการเปลี่ยน,หมายเลขโทรศัพท์และแนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใส่รหัส 4 ตัว

     3.) เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ส่ง" เพื่อส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการต่อไป

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

ชื่อ-สกุล(*)
กรุณาพิมพ์ ชื่อ-สกุล ของท่าน!

หมายเลขบัตรประชาชน(*)
กรุณาใส่เลขปัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง!

หมายเลขโทรศัพท์(*)
กรุณาใส่เลขปัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง!

( เช่น 061-6778999 หรือ 045-344552 )

อีเมล
***รูปแบบอีเมลของท่านไม่ถูกต้อง!

จำนวนถังและหมายเลขถังเดิม เช่น (จำนวน 1 ถัง 018/2564)(*)
Invalid Input

แนบไฟล์
***รูปแบบไฟล์ที่แนบ ไม่ถูกต้อง หรือ ไฟล์มีขนาดเกิน 3 Mb

( แนบไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร .jpg, .png, .pdf, .doc, .xls, .ppt และ .zip ขนาดไม่เกิน 3 Mb )

นี่คือ ?(*)
นี่คือ ?
  รีเฟรชท่านพิมพ์รหัสผิด...กรุณาคลิปปุ่ม รีเฟรช เพื่อรับรหัสใหม่!!

กรุณาพิมพ์สิ่งที่ท่านเห็นใส่ในช่องว่าง!!!

  

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ