×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/appoo1
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/2514
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/2512
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/appoo1
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/2514
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/2512

ข่าวกิจกรรม

       รณรงค์การการงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมีโทษปรับ

       ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

       วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยไฟป่าไฟลามทุ่มและอพยพหนีไฟในอาคาร โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้าง, สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ใหญ่, สมาชิก อปพร. ตำบลโพธิ์ใหญ่ ผู้นำชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพธิ์ใหญ่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรจากเทศบาลเมือเดชอุดม,เทศบาลตำบลเมืองศรีไคและเทศบาลตำบลธาตุ

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการเสวียนไม้ไผ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาทำลายใบไม้และเศษวัชพืช ลด ปปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ตำบลสำราญ P.M 2.5 การเสวียน เป็นการนำเอาไม้ไผ่มาสานรอบโดนตัดไม้เพื่อใฃ้เก็บขยะใบไม้เศษไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติลดฝุ่นละอองจากการเผาใบไม้

{gallery}appoo1{/gallery}

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงเพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้ล้มทับสายไฟ ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เขตพื้นที่ หมู่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

       วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสร้างขุนศรี ,หมู่ 8 บ้านโพธิ์ตกและ หมู่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นางสาวสุดาวรรณ เรืองอร่าม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รับซื้อขยะกับสมาชิกธนาคารขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี,หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก,หมู่ที่ 10บ้านโนนไร่และหมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายทองพูล. ปะถะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่และพนักงานส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมกันต้อนรับ นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน เรื่อง ธนาคารขยะ,การจัดทำถังขยะเปียกและการรับสมัครอาสาสมัครรักษ์โลก ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประธานในพิธีกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " โดยดำเนินกิจกรรมการซื้อขายขยะของธนาคารขยะ ประกอบด้วย 1.รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 2.รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 3.รับซื้อ-ขาย-ฝากเงินจากขยะ 4.มอบสมุดบัญชีเงินฝาก แก่สมาชิกธนาคารขยะ 5.ชี้แจงสิทธิและสวัสดิการ ฯ ของสมาชิกธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเองและขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

       ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 26 เมษายน 2567 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่. 045-429508 -9 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์นี้

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง NO Gift polic งดรับ งดให้ ของขวัญหรือกำนัลทุกเทศกาลและทุกโอกาส ประจำปี 2567

       องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยขอเชิญชวนประชาชนในตำบลโพธิ์ใหญ่ ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการ หรือมารับ บริการใด ๆ ก็ตามกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอความกรุณาสละเวลาสักนิด ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qaenqv 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP 3 นำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ 4 ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ 5 กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

       ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอเชิญ ชม ช้อป "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านร่องก่อ หมู่ที่ 9 (ศาลาอีสานเขียว) ทุกวันพุธ เวลา 06.00-08.30 น.

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่ คือ นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

{gallery}2514{/gallery}

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 31 มกราคม 2567เวลา 07.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว “ โดยมีผู้นำชุมชน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่และ อสม.ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายและแสวงหาช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายและการสร้างรายได้แก่ชุมชนมและเป็นการจึดเตรียมแหน่งจำหน่ายสินค้ารองรับนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Walle ณ ตลาดชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลด ละ เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก ในสถานประกอบการภาคเอกชนและร้านค้าสะดวกซื้อในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่หรือไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าหากลุกค้าไม่ร้องขอ โดยรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

{gallery}2512{/gallery}

       วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ให้การต้อนรับ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บูรณาร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ