หัวหน้าส่วนราชการ

นางบุญญาดา พุฒพิมพ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เบอร์โทร 081-7499295

นางสุดาวรรณ เรืองอร่าม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เบอร์โทร 090-2596502

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวลักขณา ไชยโพธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 081-5479242

นางณัฎฐ์วรินท์ มังกรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 094-3854885

นายอภิรมย์ เรกะสันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 089-5851157

นางสาวปณิตา คูณทาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 081-2667226

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ