สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอินทา จรรยากรณ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

062-7124225

นายชาลี ศิริมา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

064-6910834

นางบุญญาดา พุฒพิมพ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

081-7499295

สมาชิกสภา

นายบัว สัทธรรม

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

นายประยูร จรรยากรณ์

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นายประเสริฐ ศรีภักดี

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายมังกร สิงชารี

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นางรัตนา คงสิลา

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายมนัส วงมหา

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายประสาทพร จันทาพุฒ

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

นายสมใจ บุญไพโรจน์

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นายหนูแสง ศรีภักดี

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

นายริสอน แสงสุขาว

สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ