สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”

       ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป {gallery}gif101{/gallery}

[ 31-05-2567 ] Hits:28

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2567

       วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยไฟป่าไฟลามทุ่มและอพยพหนีไฟในอาคาร โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้าง, สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ใหญ่, สมาชิก อปพร. ตำบลโพธิ์ใหญ่ ผู้นำชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพธิ์ใหญ่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรจากเทศบาลเมือเดชอุดม,เทศบาลตำบลเมืองศรีไคและเทศบาลตำบลธาตุ {gallery}ma256701{/gallery}

[ 15-05-2567 ] Hits:73

โครงการเสวียนไม้ไผ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาทำลายใบไม้และเศษวัชพืช

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการเสวียนไม้ไผ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาทำลายใบไม้และเศษวัชพืช ลด ปปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ตำบลสำราญ P.M 2.5 การเสวียน เป็นการนำเอาไม้ไผ่มาสานรอบโดนตัดไม้เพื่อใฃ้เก็บขยะใบไม้เศษไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติลดฝุ่นละอองจากการเผาใบไม้ {gallery}appoo1{/gallery}

[ 15-05-2567 ] Hits:146

นางสาวสุดาวรรณ เรืองอร่าม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รับซื้อขยะกับสมาชิกธนาคารขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี,หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก,หมู่ที่ 10บ้านโนนไร่และหมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอ

       วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นางสาวสุดาวรรณ เรืองอร่าม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รับซื้อขยะกับสมาชิกธนาคารขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี,หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก,หมู่ที่ 10บ้านโนนไร่และหมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}2567ap02{/gallery}

[ 02-04-2567 ] Hits:216

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

ผลิตภัณฑ์สินค้าตำบลโพธิ์ใหญ่

กลุ่ม“กลุ่มเย็บกระเป๋า” “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านโนนแดง”

[ 04-11-2564 ] Hits:762

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ITA

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ